Przycinanie śliw

Jakoby śliwy nie potrzebowały cięcia albo źle je znosiły. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Także u tych drzew występuje przerost wierzchołka, zagęszczanie korony i starzenie się, na co pomóc może tylko. Cięcie w wieku produkcyjnym, od 5 roku uprawy przeprowadzamy od końca sierpnia do połowy wrześma. Jeśli wykonamy je fachowo (bez czopu), to nie musimy się obawiać wycieku gumowego. Drzewa starsze niż 10 lat możemy bez obawy ciąć także w zimie. Pomewaź paki liściowe zachowują zdolność do życia tylko pra rok do dwóch lat, to bez cięcia gałęzie już wkrótce ulegną ogołoceniu od wewnątrz. W wieku maksymalnego plonowania musimy z tego względu stale pobudzać wytwarzanie pędów prześwietlanie i skracanie pędów owoconośnych może być dalej prowadzone z koroną przewodnika bezprzewodnikową albo kombinowaną. Młode pędy boczne możemy skrócić w razie potrzeby, nie powodując przez to opóźnienia wejścia w okres owocowania. Starsze pędy owoconośne trzeba wyciąć nad pędem młodym. Pędy boczne leżące bliżej.


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.


No Responses to “Przycinanie śliw”

Leave a Reply

Fields marked with * are required

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>